Skontaktuj sie z nami

Jeśli masz pytanie napisz do nas.

Chętnie udzielimy odpowiedzi i pomożemy.

Wysłano wiadomość. Oczekuj na telefon we wskazanych godzinach

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Serwis informuje, iż jest Administratorem danych osobowych Klienta wymaganych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez Serwis w celu wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podejmowania działań niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania w każdym czasie.
 3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Administrator zapewnia, że będzie przetwarzał powierzone przez Klienta dane osobowe zgodnie z RODO, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że do zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez Zakłady ubezpieczeń.
 5. Serwis przetwarza dane osobowe Ubezpieczających i Ubezpieczonych w stopniu niezbędnym do zawarcia Umów ubezpieczenia.
 6. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Klienta tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub w oparciu o przepisy prawa.
 7. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwis nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dane:
  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, za zgodą Klienta;
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Aplikacji. 

OpiekaZdrowia.pl

Czynne  w godz. 10 -16, 

tel. 699-712-932 

NLS DAMIAN JEDLIŃSKI
ul. Kościuszkowców 75C,
04-545 Warszawa

bok@opiekazdrowia.pl

Jesteśmy multiagencją oferującą ubezpieczenia zdrowotne wiodących w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Śledź nas w mediach społecznościowych


FB

© 2020 OpiekaZdrowia.pl