Skontaktuj sie z nami

Jeśli masz pytanie napisz do nas.

Chętnie udzielimy odpowiedzi i pomożemy.

Wysłano wiadomość. Oczekuj na telefon we wskazanych godzinach

Przykładowy e-mai z TUI

Prezentacja przykłądowego e-maila

Dzień dobry,

W imieniu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group („InterRisk”) na Pani/Pana zamówienie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przesłanie za pośrednictwem serwisu InterRisk iPortal informacji handlowej obejmującej ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia i w oparciu o przekazane przez Panią/Pana informacje przygotowaliśmy dla Pani/Pana ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia z InterRisk.

W celu uzyskania dostępu do oferty ubezpieczenia należy: 

  • kliknąć na poniższy link, w celu uzyskania połączenia z serwisem InterRisk iPortal; 
  • po uzyskaniu połączenia wpisać w miejsce przeznaczone do logowania poprawny LOGIN (Pani/Pana nr PESEL/REGON), który podlega weryfikacji; 
  • złożyć oświadczenia o wskazanej treści poprzez oznaczenie pola wyboru symbolem „X”.

Dostęp do oferty ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia, o której mowa powyżej, ważna jest 48 godzin od momentu wysłania niniejszej informacji na Pani/Pana adres e-mail, jednak nie dłużej niż do momentu rozpoczęcia wskazanego w niej okresu ubezpieczenia.

Informacje podstawowe: 

  • Dane InterRisk (oferenta)

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie (00-688) przy ul. Noakowskiego 22 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP: 526-00-38-806, REGON 010644132, o kapitale zakładowym w wysokości 137.640.100,00 PLN opłaconym w całości prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1993 roku

Adres elektroniczny: www.interrisk.pl

Z poważaniem,

Zespół InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Niniejsza wiadomość przeznaczona jest jedynie dla użytku adresata oraz objęta jest zakazem ujawniania. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi oznacza to, że otrzymaliście ją przez pomyłkę. Prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie o tym nadawcy; telefonicznie 22 575 25 25 lub e-mailem klient@interrisk.pl oraz o trwałe jej usunięcie. Wszelkie jej rozpowszechnianie, powielanie lub inne wykorzystywanie jest zabronione. Dziękujemy.


OpiekaZdrowia.pl

Czynne  w godz. 10 -16, 

tel. 699-712-932 

NLS DAMIAN JEDLIŃSKI
ul. Kościuszkowców 75C,
04-545 Warszawa

bok@opiekazdrowia.pl

Jesteśmy multiagencją oferującą ubezpieczenia zdrowotne wiodących w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Śledź nas w mediach społecznościowych


FB

© 2020 OpiekaZdrowia.pl